طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر طراحی مسکات

ارائه طرحهای جدید متناسب با صنعت و کسب و کار مشتریان سپیدگرافیک

طراحی توسط طراحان متخصص و مجرب در سطح کیفیت بین المللی

شماره های تماس و ثبت سفارش : 44466615

طراحی کاراکتر

یکی از ابزارهای تبلیغاتی بصری در شرکتهای معتبر و سازمانهای معروف ، کاراکتر یا مسکات میباشد – طراحی کاتالوگ

شخصیت گرافیکی که در تبلیغات بسیاری از برندهای شناخته شده حضور دارند

این شخصیت میتواند یک حیوان ، شی یا عنصری از طبیعت باشد که با هنر طراح گرافیک تبدیل به کاراکتری تبلیغاتی تحت عنوان مسکات میگردد

طراحی گرافیکی در خلق شخصیت تبلیغاتی و نماد یک سازمان ، همایش ، رویداد و محصول تاثیری شگرف دارد

هر مجموعه ای در جهت بهبود کسب و کار خود و تبدیل شدن به یک برند علاوه بر افزایش کیفیت خدمات

و محصولات باید در پی خلق نماد های ویژه ای برای خود باشد

مسکات یا کاراکتر عنصری بصری و نمادی تبلیغاتی در این زمینه است.

طراحی کاراکتر

طراحی مسکات

نگاهي به تاريخ، حساسيت بشر را به تصوير نشان مي دهد .

آنچه مي بينيد در مغزش تحليل مي كند و آن را به تصوير مي كشاند .

حال با امكانات محدود و ابزارهاي ابتدايي اشكال و تصاوير را بر ديواره غارها و معابد نقش ميزند

كه مي توان هدف آن را نوعي برقراری ارتباط با ديگران مشاهده نمود .

واين ارتباط تصويري و طراحی کاراکتر نوعي زبان تلقي ميشود.

و در حالي نيز براي پيام رساندن يا بيان موضوعي خاص به كار مي رود

به بيان ديگر از گذشته هاي دور آدمي از شكل و شمايل حيوانات و اشياء و حتي انسانها نشانه هايي را براي خود انتخاب مي كرده است

و تصوير آنها را برروي مهر ها ، سكه ها ، ظروف ، بيرق ها و … نقش ميكردند

كه هر كدام از اين نشانه ها معنا و مفهوم خاصي براي آن اعضاء گروه يا قبيله يا طايفه داشته است .

اين شمايل نمادی از دليري ، زيبايي ، سرافرازي ، نيرومندي و بلند پروازي به شمار مي آمد ، و به عنوان شي كه به آنها خوشبختي را عطا ميکند،

از آنها مراقبت ميكردند كه در طول تاريخ اين شمايل دچار دگرگوني هايي شده ، كه با اندك تغييراتي در حوزه كاربردي اين تفكر و پيروري از همان نماد قدرت بخشي و خوش يمني ؛

امروزه در تبليغات و ارتباطات جايگاهي را به خود اختصاص داده است،

كه کاراکتر نام گرفته است و معرف گروه ها ، شركت هاي اقتصادي و تيم ورزشي و غيره ميباشد.

طراحی مسکات

طراحی کاراکتر و شخصیت تبلیغاتی

بنابراين بعد زماني تصوير را نميتوان از تاريخ حيات انسان تفكيك كرد .

نياز به تصاوير با خلقت انسان هم همسو بوده است .

انساني كه از يك طرف داراي فكر و اعتقادی است ، كه مي خواهد آن را به تصوير بكشد

و ارتباطي با جهان هستي داشته باشد واز سوي ديگر نيازهاي حياتي بي شماري دارد .

كه اين خود شكلهای مختلف شخصيت مادی و معنوي او را تشكيل ميدهد.

و تصويري در زمان حال مصو ر ميشود خود يك بيان بين المللي بدون پيچيدگي های زبان قومي است.

مقدمه ای برچگونگي پيدايش کاراکتر در تبليغات يا در تعريفي ديگر، چگونه نياز و احساس كمبود چنين نشانه اي را در تبليغات شاهد بوديم رامي توان ازآنجا دانست

كه توليدكنندكان محصولات مختلف غذايي ، ورزشي ، پوشاك و غيره پس از توليد محصول خود نياز داشتند تا به معرفي آن به مشتريان بپردازند

و همچنين در رقابت با ديگر توليد كنندگان گوي سبقت را ربوده و به درصد بالايي از فروش خود برسند در اين بين بود

کاراکتر تبلیغاتی محصولات

طراحی کاراکتر شرکتها و سازمانهای معتبر

نقش مسکات و طراحی کاراکتر در محبوبیت برند

كه به عنوان مثال كارخانه اي كه توليد محصولات لبني داشت آنچنان خوش آيند نبود

كه تصويري واقعي از گاو و يا گوسفندي را بر روي بسته بندي های شير ،پنير يا خامه خود داشته باشد

چرا كه احساسي ناخوش آيند بر مخاطبان خود ميگذارد طراحان گرافيك بعد از برخورد با تصاوير واقعي از طبيعت

و حيوانات كه نقش اصلي و حياتي در توليد نيازهاي بشر رابر عهده دارند ،

متوجه تناقضي بين بعضي از تعاريف وخصوصيات تبليغاتي اين تصاوير حيوانات و طبيعت  شدند كه شامل پايين بودن جذابيت تصاوير حيوانات

و طبيعت از دريچه اغراق تبليغات ،و محدود بودن انعطاف حيوانات و طبيعت از دريچه تخيل در تبليغات مي باشد

كما اينكه نقشي كارتوني و يا حتي كاريكاتوري كمكم ي كند تا حسي مطبوع هم از نظر تفريحي و هم جذابيت بصري ايجاد نمايد

كه به خودي خود در طبيعت و حيوانات كم ديده مي شد.

“طراحان گرافيك با روي آوردن به شخصيت پردازي براي اين نوع تبليغات تخيل و جذابيت بيشتري كه خواهان آن را بودند را بدست آوردند

و در طي زمان آن را نيز گسترس دادند و نام کاراکتر را براي آن برگزيدند.

امرو زه مسكات و کاراکترها در استاديوم ها ، بر روي بسته بندي هاي تجاري ، در فروشگاه ها به صورت مسكات های عروسكي ،

در وب سايت ها ، بازي هاي رايانه اي و غيره ديده مي شوند

تاريخ تبليغات تاريخچه گسترش و انتشار آگاهي عمومي افكار وعقايد است.

سير هنرهای مختلف در كشورهاي گوناگون با هم فرق مي كند

و قلمداد سبك هاي هنري ايجاد شده ما رامتوجه اين موضوع مي نماید

كه شرايط اجتماعي و عقايد و نظريات هر دوره تاريخي و پيشرفت هاي بشر در دوره هاي مختلف با هنرهاي تصويري ارتباط مستقيم و همگاني داشته است.

طراحی کاراکتر

طراحی لوگو

طراحی بیلبورد