طراحی کتاب

طراحی گرافیکی سپیدگرافیک در زمینه طراحی کتاب ,طراحی مجله و کتابچه و سایر ابزار مشابه خدمات طراحی را به بهترین نحو ارائه میدهد

طراحی کتاب

هنر طراحی کتاب و طراحی مجله هنر ارتباط مفاهیم ، سبک و فرم و ساختار میباشد

که با تطبیق اصول ادراک دیداری گشتالت که شامل مناسبات نقش و زمینه مشابهت ,مجاورت و پیوستگی است

بر نحوه طراحی مجلات و کتب جامع و تاثیر این اصول در جذب بیشتر مخاطب و رساندن پیام بسیار موثر است

تجمیع بین قوانین و استانداردهای فرم و ساختار و محتوا باتوجه به برتری های اجرایی این اثر در زمان معاصر در موثرتر کردن این رسانه کارکرد دارند

و هم سطح کردن دیزاین کتاب یا مجله در دوران معاصر با جذابیت های مرسوم بصری در سایتها

و رسانه های مشابه در تاثیرگذاری بیشتر کتب در جلب مخاطب و رساندن پیام کمک میکند و نوعی رقابت موفق است.

طراحی گرافیک سرگذشتی بسیار جذاب دارد.جادوی نخستین تصاویر ، زیبایی های هیروگلیف های مصری ، تکامل الفبای آوایی ،

عظمت اختراع گوتنبرگ و ماشینی شدن حروف چینی که سالهای در پی آن بود و کثرت تصویرسازی های قرن بیستم .

باوجود میراثی چنین گرانبها متاسفانه بسیاری از طراحان گرافیکی کنونی اطلاعات اندکی درباره تاریخ طراحی گرافیک دارند

و دانسته های آنان بیشتر درباره تاریخ نقاشی میباشد.

یکی از دلایل این تناقض را شاید بتوان بر این باور دانست که طراحی گرافیک ابداع قرن بیستم و حرفه ای بی پیشینه است.

طراحی گرافیکی یا ارتباط بصری از دوران پیش از تاریخ آغاز شده است

و در طول سده های گذشته صنعتگران و نقاشان و همچنین طراحان گرافیک تبلیغاتی هنرهای زیبا آن را تجربه کرده اند.

طراحی کتاب ,مجله ,ماهنامه

انسان از آغاز نگارش و شروع به کتابت با آنکه از نشانه هایی استفاده کرد که بنا به قراردادی از پیش پذیرفته شده باعث به وجود آمدن تصویرهایی در ذهن مخاطب میشد

اما به این نکته آگاهی یافت که مرزهای درک کلام و نوشتار بسیار محدودتر از تصویر است

و به منطقه جغرافیایی خاصی که بدان زبان تکلم میکنند محدود میشود.

طراحی فرآیندی است که طی آن اجزای غیرمرتبط انتخاب میشوند و در واحدی سازمان یافته در کنار هم قرار میگیرند.

در هریک از این واحدهای نظام مند یا از طراحی بدون فاصله اضافی بین خطوط استفاده میشود و یا از نوع با کاربرد فاصله.

یکی از تعارف خوب وجود توازن بین یکنواختی طرح و عنان گسیختگی طرح است.

طراحی به معنای ترسیم است .و در طراحی کتاب و مجله این مفهوم به خوبی ظهور پیدا میکند

استفاده از فرآیند طراحی برای آن است تا از آشفتگی و بی نظمی ، نظم ایجاد شود.

این نظم به نفع خوانندگانیست که به آسانی قادرند از پیام به نظم در آمده سردرآورند.

به این ترتیب پیام طراحی خوب محسوب میگردد.

اما حتی با مرور پیشینه کوچکی از طراحی طی چند سال خواهید دید آنچه طراحی خوب محسوب شده بازگشت زمان تغییر میکند.

طرحهای موفق پیام را به صورت کامل و تا سرحد امکان به سادگی توصیف مینمایند.در فرآیند خلق یک اثر ، صفحه آرایی هسته مرکزی

و بسیار مهمی است.

طراحی کاتالوگ حرفه ای

صفحه آرایی کتاب و مجله

در حقیقت طراحی یک مسئله شخصی است

هر طراح و هنرمندی پروژه ای را به روشهای مختلف انجام میدهد.یک طراح از شخصیتش تجربه اش و تحصیلاتش خلاقیتش

و ترجیحاتش در هر زمینه ای برای خلق اثر استفاده منماید.در طراحی کتاب و طراحی مجله بخشهای مختلف با هم در ارتباط هستند ،

شکلها ، فرمها، رنگها و …

همه اینها باید با هم چنان در ارتباط باشند تا ظاهری زیبا و پیام رسانی شفاف داشته باشند.

طراح باید تمایز بین اشکال اساس را درک کرده

و مناسب ترین انتخاب را برای پیام و سند داشته باشد

صفحه آرایی هنری کاربردی از شاخه گرافیک است که با هدف ایجاد ارتباط هماهنگ و مناسب در صفحه بین نوشتار تصویر و فضای منفی ایجاد شده است

به عبارتی دیگر به تجمیع متن نقش تصویر و فضای خالی در یک صفحه کتاب یا مجله ،

با درنظر گرفتن روابط منظم و مطلوب بین این عناصر و محتوای مطلب صفحه آرایی گویند.

معادل واژه صفحه آرایی در زبان انگلیسی لی اوت layout و در فرانسه میزانپاژ گفته میشود

صفحه آرایی کتاب و مجلات و ماهنامه ها و… مناسب و خوب ، مخاطب را به خود جذب میکند

و خواننده را به خواندن و پیگیری ترغیب مینماید.صفحه آرا باید پس از مطالعه متن و جمع آوری تصاویر با داشتن آگاهی لازم از مطالب ، طراحی خود را آغاز نماید

در طراحی صفحه آرا باید مخاطب خود را خوب بشناسد تا باتجوه به مطالب ، ترکیب بندی مناسب بین متن و تصاویر برقرار نماید

و عناصر اصلی طراحی را به خوبی به کار برد

طراحی کتاب

صفحه آرایی و طراحی مجلات

صفحه آرایی و طراحی ماهنامه هفته نامه

طراحی جلد و پشت جلد کتاب

صفحه آرایی کتاب و مجلات باید به گونه ای باشد که علاوه بر زیبایی صفحه خواننده بتواند به راحتی مطالب را بخواند.

در یک صفحه آرایی نامناسب چشم خواننده هنگام خواندن مطالب اذیت میشود

توجه داشته باشید هر نوع مطلب و هر نوع قالبی طراحی و صفحه آرایی مختص خود را طلب مینماید

طراحی گرافیکی سپیدگرافیک با تسلط و دانش کافی در این زمینه ، شما را در طراحی مجله ، کتب و ماهنامه ها و … پشتیبانی مینماید

طراحی مجله

طراحی کاتالوگ تبلیغاتی