محاسبه آنلاین هزینه

جهت استعلام هزینه طراحی میتوانید فرم زیر را تکمیل کنید و بصورت آنلاین هزینه را مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید که تعداد صفحات داخلی کاتالوگ باید مقادیر زوج باشد. (2 و 4 و 6 و …)

در تعیین تعداد صفحات جلد و پشت جلد در نظر گرفته نمیشود. هزینه جلد و پشت جلد باتوجه به انتخاب سبک طراحی تعیین میشود.

هزینه عکاسی بصورت پایه در نظر گرفته شده و برای 5 تصویر می باشد.

دو ستونه
عمودی
افقی
محاسبه هزینه کاتالوگ
جمع کل
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
خلاقیت در طراحی را از ما بخواهید - sepidgraphic.org 2022 - طراحی سایت ، طراحی سایت توسط سئو